Allsidig konsulent med toppledererfaring og spesialkompetanse innen logistikk

Allsidig konsulent med toppledererfaring og spesialkompetanse innen logistikk

Alder 58 år
Ledelseserfaring 35 år
Samlet arbeidserfaring 40 år

Profilbeskrivelse

Konsulenten har lang erfaring fra ulike funksjoner innen store logistikkforetak, herav 15 år som toppleder med sterke forretningsmessige resultater. Han har også lang erfaring som prosjektleder og tung kompetanse innen anskaffelser og innkjøp. Konsulenten har også lang erfaring med styrearbeid og som arbeidende styreformann for oppkjøpte virksomheter. I den senere tiden har han jobbet med oppdrag relatert til eiendomsforvaltning. Konsulenten arbeider selvstendig, målrettet og er flink til å motivere andre gjennom eget engasjement.

Bransjeerfaring

  • Transport, distribusjon
  • Logistikk
  • Eiendom

Spisskompetanse

  • Prosjektledelse
  • Logistikkløsninger
  • Anskaffelse / innkjøp
  • Eiendomsforvaltning og -utvikling
  • Arbeidende styreformann