Allsidig siviløkonom med sterke analytiske- og ledelsesevner

Allsidig siviløkonom med sterke analytiske- og ledelsesevner

Alder 47 år
Ledelseserfaring 14 år
Samlet arbeidserfaring 22 år

Profilbeskrivelse

Konsulenten har mange års erfaring som Business Controller, CFO og Management konsulent og har derigjennom vært eksponert for et bredt spekter av utfordringer innenfor økonomi & ledelse, virksomhetsutvikling og selskapstransaksjoner. Mange av disse oppgavene har vært løst i en internasjonal setting med store faglige og kulturelle utfordringer. Konsulenten er tillitsvekkende som leder og evner å kombinere sine sterke analytiske evner med en målbevisst arbeidsinnstilling.

Bransjeerfaring

  • Eiendomsvirksomhet
  • Fornybar energi
  • Media
  • IT

Spisskompetanse

  • Virksomhetsutvikling
  • Selskapstransaksjoner
  • Økonomistyring
  • Budsjettering, likviditetsstyring, rapportering