Senior drifts- og prosjektleder innen logistikk og innkjøp

Senior drifts- og prosjektleder innen logistikk og innkjøp

Alder 58 år
Ledelseserfaring 34 år
Samlet arbeidserfaring 37 år

Profilbeskrivelse

Konsulenten har solid erfaring fra lederstillinger i store transport- og distribusjonsforetak og er å regne som en ekspert innen fagområdet logistikk. Han har lang erfaring fra operasjonell drift, utvikling og systemimplementering i tillegg til å ha ledet større anbuds- og innkjøpsprosesser med tilhørende leverandørforhandlinger. Konsulenten oppnår som prosjektleder med sin solide fagkunnskap, målrettede tilnærming og gode kommunikasjonsevner meget god resultater og høy kundetilfredshet.

Bransjeerfaring

  • Transport, distribusjon
  • Logistikk
  • Eiendom

Spisskompetanse

  • Prosjektledelse
  • Driftsledelse
  • Systemimplementering
  • Anbud- og innkjøpsprosesser
  • Kvalitetsstyring
  • Økonomistyring