Sivilingeniør/MBA med internasjonal erfaring innen selskapsutviklking, strategi, finans, oppkjøp og fusjoner

Sivilingeniør/MBA med internasjonal erfaring innen selskapsutviklking, strategi, finans, oppkjøp og fusjoner

Alder 45 år
Ledelseserfaring 12 år
Samlet arbeidserfaring 18 år

Profilbeskrivelse

Konsulenten har senior ledererfaring fra flere børsnoterte norske selskaper. Dette inkluderer både operative roller med ansvar for resultat- og virksomhetsutviklings i Norge og internasjonalt, samt rådgivende funksjoner med fokus på forretningsplanlegging, strategi, strukturelle endringer, oppkjøp, og finans. Han har styreerfaring fra både Norge og internasjonalt og har opparbeidet bred kunnskap om virksomhetsstyring gjennom roller som konsern direktør, avdelingsdirektør, og prosjektleder. Konsulenten har norsk som morsmål, men har i tillegg lang erfaring i bruk av engelsk og fransk som forretningsspråk fra oppdrag og utdannelse internasjonalt.

Bransjeerfaring

 • Fornybar energi
 • Olje og gass
 • Telekom
 • Software/teknologi
 • Engineering

Spisskompetanse

 • Oppkjøp og fusjoner
 • Strategi
 • Forretningsplanlegging- og utvikling
 • Corporate governance
 • Prosjektledelse
 • Økonomistyring
 • Internasjonalisering