Siviløkonom med lang internasjonal erfaring innen økonomi og ledelse

Siviløkonom med lang internasjonal erfaring innen økonomi og ledelse

Alder 45 år
Ledelseserfaring 12 år
Samlet arbeidserfaring 18 år

Profilbeskrivelse

Konsulenten har bred erfaring fra ulike økonomistillinger i store norske og internasjonale selskaper. Med bakgrunn fra regnskap og revisjon, har han de senere årene skaffet seg en bredere erfaring og lederkompetanse gjennom roller som økonomisjef, prosjektleder og avdelingsdirektør. Konsulenten har norsk som morsmål og har i tillegg lang erfaring med bruk av engelsk og tysk som forretningsspråk fra oppdrag i USA og Tyskland.

Bransjeerfaring

  • Eiendomsvirksomhet
  • Næringsmiddelind.
  • IT
  • Legemiddelindustri

Spisskompetanse

  • Prosjektledelse
  • Økonomistyring
  • Budsjettering, likviditetsstyring, rapportering
  • Konsernregnskap og konsolidering