Siviløkonom med spisskompetanse innen innkjøp og logistikk

Siviløkonom med spisskompetanse innen innkjøp og logistikk

Alder 49 år
Ledelseserfaring 20 år
Samlet arbeidserfaring 25 år

Profilbeskrivelse

Konsulenten har spesialisert seg innen områdene innkjøp, logistikk, supply chain management samt forretningsutvikling og endringsledelse knyttet til disse fagområdene. Han har lang erfaring både fra stillinger som innkjøpsdirektør, kategoridirektør, prosjektleder, daglig leder og som selvstendig næringsdrivende. Konsulenten har egenskapene til å drive prosesser fram til gode resultater for oppdragsgiverne.

Bransjeerfaring

  • Logistikk
  • Varehandel
  • Bygg og anlegg
  • Barnehagekjede

Spisskompetanse

  • Innkjøp og anskaffelsesprosesser
  • Forretningsutvikling
  • IT/Systemutvikling
  • Prosjektledelse
  • Styreverv og styrearbeid