Sven Østgulen

Sven Østgulen

Styreformann

Alder 56 år
Ledelseserfaring 25 år
Samlet arbeidserfaring 30 år

Profilbeskrivelse

Har blant annet vært med på bygge opp en av Norges største apotekkjeder og hadde da ansvar for all IT, regnskap, finans, budsjettering, controlling, likviditetsstyring, intern kontroll og finansiell rapportering. Sven Østgulen er en operativ ressurs som liker å være tett på detaljene og som kan bidra til å løse oppgaver på alle nivåer. Gjennom sin yrkesaktive karriere har han gjentatte ganger hatt ansvaret for å implementere nye og forbedrede økonomistyringsplattformer i raskt voksende selskaper. Han har også omfattende erfaring med utvikling av Business controlling, kostnadseffektivisering, ledelsesrapportering, sterk økonomisk styring og kontroll. Sven Østgulen har sterk integritet, gode kommunikasjonsevner og lang erfaring i å bygge sterke team.

Erfaring

  • Tjenesteytende næringer
  • Kjedevirksomhet / Retail
  • Produksjonsvirksomhet
  • Logistikkvirksomhet

Spisskompetanse

  • Oppbygging og ledelse av (konsern)økonomifunksjoner
  • Utvikling av ledelsesrapportering
  • Økonomistyring av store virksomheter
  • Budsjettering, likviditetsstyring