Telenor

Telenor
9. desember 2014 siddamon

«Telenor Eiendom har fra over tre år tilbake en rammeavtale for konsulentbistand med Consorti. Dette har vært av veldig god nytte for oss, da vi gjennom denne rammeavtalen har hatt en sikker tilgang til erfarne, allsidige og operative konsulenter. Consorti konsulentene har vært engasjert både som prosjektledere/prosjektressurser og til å fylle midlertidige behov i ledige stillinger. Konsulentene er fleksible, forstår raskt hva oppgavene består av og er flinke til å jobbe med organisasjonen og motivere interne medarbeidere til å yte litt ekstra. Samtidig står de på og leverer konsistent gode resultater. Vi har gjennom de siste 3,5 årene bygget opp et tillitsforhold sammen med Consorti som er av stor verdi for Telenor Eiendom.»