Espira Group AS

Espira Group AS
16. februar 2015 siddamon

Espira Group AS har de siste årene inngått flere avtaler om konsulentbistand fra Consorti. I  perioder har det vært behov for ulik form for spisskompetanse; fra forretningsutvikling til innkjøp. Consorti har løst disse utfordringene på en utmerket måte og har fylt de midlertidige behovene med svært kvalifiserte personer. På kort tid har Consorti kommet med tilbud om ekstra ressurser med relevant bakgrunn.  Konsulentene har hatt kombinasjonen av  bred erfaring og  den nødvendige spisskompetansen, i tillegg til stor grad av fleksibilitet. Dette har vært svært verdifullt for Espira og har gitt et stort bidrag både til nåværende og fremtidig verdiskapning. En av konsulentene har gått over i fast stilling. Det gjensidige tillitsforholdet med Consorti  gjør at selskapet er en viktig samarbeidspartner for fremtidig verdiskapning for Espira.