Mustad

Mustad
27. januar 2015 siddamon

«Da Mustad fikk ny eier og det ble satt i gang en omfattende snuoperasjon ble det et behov for nye ressurser i ledelsen. CFO ble i denne fasen innleid fra Consorti. Ved dette fikk vi en erfaren CFO  på plass umiddelbart samt mulighet til å trekke på flere konsulenter fra Consorti ved behov. Vi er et internasjonal selskap og det var viktig for oss å ha tilgang på både spisskompetanse og bred erfaring. Consorti utførte oppdraget på en meget tilfredsstillende måte og har fortsatt å bidra med spisskompetanse og noe prosjektarbeid etter vi ansatte egen CFO. Consorti har hele tiden vist stor fleksibilitet i forhold til arbeidsmengde og våre behov.»