Consorti tilbyr tjenesten økonomisjef til leie skreddersydd for å dekke behovene til små og mellomstore bedrifter.

Consorti økonomipartner

Tjenesten leveres ved at Consorti stiller med en dedikert, dyktig og erfaren økonomisjef for din bedrift, og bidrar til verdiskapning, kontroll og lønnsomhet i et mellomlangt perspektiv.

Hvorfor Økonomisjef til leie?

Tjenesten er et konkurransedyktig alternativ for små og mellomstore bedrifter til å ansette en fulltids økonomisjef. Din bedrift får en høyt kvalifisert økonomisjef på deltid tilpasset dine behov.

Økonomisjef til leie er en konkurransedyktig tjeneste rettet mot SMB-virksomheter som ønsker å utvikle sine bedrifter gjennom forbedret økonomistyring. Vi tilbyr din bedrift en erfaren økonomisjef som vil kunne styre bedriftens økonomifunksjon tilpasset de konkrete behovene og utfordringene din bedrift står ovenfor.

Tjenesten består bl.a. av følgende komponenter:

  • Løpende drift av virksomhetens økonomifunksjon; inkluderer rådgivning, budsjettering, styring og rapportering
  • Utvikling av analyser og lønnsomhetsprogrammer for økt omsetning, større marginer og bedre resultat
  • Kontinuerlig styring av arbeidskapital og likviditet
  • Løpende oppfølging og kvalitetssikring av bedriftens regnskapsfører, revisor og bankforbindelser
  • God kontroll på tall og verdier samt bidrag til risikoreduksjon for virksomheten

Les mer om det som skiller Consorti Økonomipartner fra andre større konsulentselskaper

LES MER