Consorti tilbyr ett bredt spekter av tjenester innen strategi- og styrearbeid.

Våre konsulenter har lang erfaring fra mange ulike styreverv innen de fleste typer virksomheter.

Consulting

  • "Telenor Eiendom har fra over tre år tilbake en rammeavtale for konsulentbistand med Consorti. Dette har vært av veldig god nytte for oss, da vi gjennom denne rammeavtalen har hatt en sikker tilgang til erfarne, allsidige og operative konsulenter. Consorti konsulentene har vært engasjert både som prosjektledere/prosjektressurser og til å fylle midlertidige behov i ledige stillinger. Konsulentene er fleksible, forstår raskt hva oppgavene består av og er flinke til å jobbe med organisasjonen og motivere interne medarbeidere til å yte litt ekstra. Samtidig står de på og leverer konsistent gode resultater. Vi har gjennom de siste 3,5 årene bygget opp et tillitsforhold sammen med Consorti som er av stor verdi for Telenor Eiendom."
    Johanne MeløDirektør Internasjonal avdeling - Telenor Eiendom

Strategi- og styrearbeid

Sentralt i strategi- og styrearbeid er verdiskapning for eierne og vi kan blant annet bistå med følgende type tjenester:

  • Organisering av styrearbeid og styredeltakelse
  • Tilrettelegging av strategiarbeid
  • Bistand ifbm utarbeidelse av mål og kapitalavkastningskrav
  • Bistand ifbm utarbeidelse av strategiske planer
  • Bistand ifbm forankring av strategi i organisasjonen
  • Bistand ifbm annen forretningsutvikling

I leveranser av våre tjenester innenfor strategi- og styrearbeid vil vi trekke på all kompetanse som finnes in Consorti. Kunden skal føle at han har ett sterkt og kompetent team med på laget.