Consorti tilbyr tjenester innen Management for hire.

Våre erfarne konsulenter kan løse alle typer midlertidige behov for bistand innenfor økonomi, regnskap og finans.

Management For Hire

 • "Da Mustad fikk ny eier og det ble satt i gang en omfattende snuoperasjon ble det et behov for nye ressurser i ledelsen. CFO ble i denne fasen innleid fra Consorti. Ved dette fikk vi en erfaren CFO  på plass umiddelbart samt mulighet til å trekke på flere konsulenter fra Consorti ved behov. Vi er et internasjonal selskap og det var viktig for oss å ha tilgang på både spisskompetanse og bred erfaring. Consorti utførte oppdraget på en meget tilfredsstillende måte og har fortsatt å bidra med spisskompetanse og noe prosjektarbeid etter vi ansatte egen CFO. Consorti har hele tiden vist stor fleksibilitet i forhold til arbeidsmengde og våre behov."
  Nils Agnar BrunborgAdministrerende direktør - O. Mustad & Søn AS
 • Espira Group AS har de siste årene inngått flere avtaler om konsulentbistand fra Consorti. I  perioder har det vært behov for ulik form for spisskompetanse; fra forretningsutvikling til innkjøp. Consorti har løst disse utfordringene på en utmerket måte og har fylt de midlertidige behovene med svært kvalifiserte personer. På kort tid har Consorti kommet med tilbud om ekstra ressurser med relevant bakgrunn.  Konsulentene har hatt kombinasjonen av  bred erfaring og  den nødvendige spisskompetansen, i tillegg til stor grad av fleksibilitet. Dette har vært svært verdifullt for Espira og har gitt et stort bidrag både til nåværende og fremtidig verdiskapning. En av konsulentene har gått over i fast stilling. Det gjensidige tillitsforholdet med Consorti  gjør at selskapet er en viktig samarbeidspartner for fremtidig verdiskapning for Espira.
  Marit Lambrechtsadm dir
 • "Telenor Eiendom har fra over tre år tilbake en rammeavtale for konsulentbistand med Consorti. Dette har vært av veldig god nytte for oss, da vi gjennom denne rammeavtalen har hatt en sikker tilgang til erfarne, allsidige og operative konsulenter. Consorti konsulentene har vært engasjert både som prosjektledere/prosjektressurser og til å fylle midlertidige behov i ledige stillinger. Konsulentene er fleksible, forstår raskt hva oppgavene består av og er flinke til å jobbe med organisasjonen og motivere interne medarbeidere til å yte litt ekstra. Samtidig står de på og leverer konsistent gode resultater. Vi har gjennom de siste 3,5 årene bygget opp et tillitsforhold sammen med Consorti som er av stor verdi for Telenor Eiendom."
  Johanne MeløDirektør Internasjonal avdeling - Telenor Eiendom

Management for hire

Våre konsulenter har lang erfaring som ansvarlige for økonomi / regnskap / finans i alle typer virksomheter. Se mer om erfaring under Konsulenter.

Når det plutselig oppstår behov for å fylle ledige roller i din organisasjon, være seg som finansdirektør, økonomisjef, innkjøpssjef, prosjektleder eller i andre nøkkelfunksjoner i virksomheten, er tilgjengelighet, kompetanse og fleksibilitet avgjørende.  Våre konsulenter har bred erfaring fra posisjoner på topp- og mellomledernivå i ulike virksomheter. Consorti har spesialisert seg på å håndtere umiddelbare behov for ressurspersoner i virksomheten din. Når du bruker en konsulent fra Consorti, tar du også del i all den kompetanse som ligger i vårt nettverk. Vi er opptatt av at vi sammen med deg som kunde kan løse oppgavene på den aller beste måten.

Eksempler på oppdrag vi har lang erfaring i å løse:

 • Midlertidig CFO / økonomisjef
 • Midlertidig regnskapssjef
 • Ledelses- og styrerapportering
 • Oppkjøp og fusjoner
 • Prosjektledelse av økonomiprosjekter
 • Kostnadsanalyser og -optimalisering
 • Likviditetsstyring
 • Internkontroll og granskning
 • «Scandi Standard is the largest supplier of chicken based food products in Scandinavia, with sales over SEK 5 billion and operating profit over SEK 300 million.  The group was formed in 2013 as the combination through acquisition of strong chicken businesses in Sweden, Denmark and Norway by a British PE-fund called Capvest.  In the first year as a group significant synergies were delivered by the increase of scale and the sharing of best practice between countries.  The next step in strategic growth was to move the capital structure to a basis for long term growth via an IPO. 

  In January 2014 the PE owners identified an opportunity to float the business on the Stockholm stock exchange before the summer.  There was a vast amount of work required to complete that task but only limited and very new resources in the group functions, including finance.  Consorti was recruited to assist.  The IPO proceeded on time (less than 6 months from start to finish) and was a great success. 

  Consorti was able to respond very quickly, with qualified resources on the ground within a week.  Drawing from a range of previous experience in large and small companies, public and private, with different organisational and systems structures, Consorti was able to see quickly and advise what had to be improved to transform from a newly formed, privately owned group to the higher level of control and reporting required in the public markets.  Reporting packages were developed, KPIs were defined, governance was improved, policies and procedures were drafted, debated with the board and then approved, the team was trained.  It was fast and furious, but the result was exactly what was required. It would not have been possible without Consorti.»

  Jonny MasonScandi Standard - CFO