Consorti har som visjon å være et profesjonelt nettverk av ...

...faglig kompetente og erfarne konsulenter som skaper verdier for deg som vår kunde fra dag én.

Om oss

Consorti er et operativt kompetansehus innenfor økonomi og et samlingspunkt for dyktige og erfarne økonomer. Consorti sin målsetting er å være en solid, troverdig og langsiktig partner for våre oppdragsgivere. Gjensidig tillit, ærlighet, fagkompetanse og lang operativ erfaring er sentrale ingredienser i vårt daglige arbeid.

OM CONSORTI

HVORFOR JOBBE MED OSS?

Consorti har som målsetting å tiltrekke seg deg som dyktig og engasjert økonom. Din erfaring kan du ha samlet fra ulike fagområder, være seg f. eks. innen regnskap, innkjøp eller finans. Du kan ha jobbet som prosjektleder, økonomisjef eller CFO i ulike typer av virksomheter. Hovedsaken er at du har en solid fagkunnskap innenfor dine emner, at du er dyktig på kommunikasjon med kunder og at du kan gå inn i et oppdrag og levere verdi til kunden fra første dag. Consorti er ikke et vikarbyrå som sender konsulenter ut enkeltvis, men derimot et fagmiljø som står bak våre konsulenter slik at våre kunder alltid skal få det de forventer.

FAKTA

Leverte konsulent timer akkumulert

Konsulenter i poolen

Akkumulert omsetning

SAMARBEIDSPARTNERE

For å kunne gi våre kunder best mulig hjelp og bistand har Consorti inngått samarbeid med ledende aktører innen:

  • Executive search & selection
  • Strategisk innkjøp
  • Virksomhetsoverdragelse & transaksjoner
  • Revisjon 
  • Selskapsskatt
  • Advokattjenester