Consorti har som visjon å være et profesjonelt nettverk ...

... av faglig kompetente og erfarne konsulenter som skaper verdier for deg som vår kunde fra dag én.

Tjenester

  • Espira Group AS har de siste årene inngått flere avtaler om konsulentbistand fra Consorti. I  perioder har det vært behov for ulik form for spisskompetanse; fra forretningsutvikling til innkjøp. Consorti har løst disse utfordringene på en utmerket måte og har fylt de midlertidige behovene med svært kvalifiserte personer. På kort tid har Consorti kommet med tilbud om ekstra ressurser med relevant bakgrunn.  Konsulentene har hatt kombinasjonen av  bred erfaring og  den nødvendige spisskompetansen, i tillegg til stor grad av fleksibilitet. Dette har vært svært verdifullt for Espira og har gitt et stort bidrag både til nåværende og fremtidig verdiskapning. En av konsulentene har gått over i fast stilling. Det gjensidige tillitsforholdet med Consorti  gjør at selskapet er en viktig samarbeidspartner for fremtidig verdiskapning for Espira.
    Marit Lambrechtsadm dir
  • "Da Mustad fikk ny eier og det ble satt i gang en omfattende snuoperasjon ble det et behov for nye ressurser i ledelsen. CFO ble i denne fasen innleid fra Consorti. Ved dette fikk vi en erfaren CFO  på plass umiddelbart samt mulighet til å trekke på flere konsulenter fra Consorti ved behov. Vi er et internasjonal selskap og det var viktig for oss å ha tilgang på både spisskompetanse og bred erfaring. Consorti utførte oppdraget på en meget tilfredsstillende måte og har fortsatt å bidra med spisskompetanse og noe prosjektarbeid etter vi ansatte egen CFO. Consorti har hele tiden vist stor fleksibilitet i forhold til arbeidsmengde og våre behov."
    Nils Agnar BrunborgAdministrerende direktør - O. Mustad & Søn AS
  • "Telenor Eiendom har fra over tre år tilbake en rammeavtale for konsulentbistand med Consorti. Dette har vært av veldig god nytte for oss, da vi gjennom denne rammeavtalen har hatt en sikker tilgang til erfarne, allsidige og operative konsulenter. Consorti konsulentene har vært engasjert både som prosjektledere/prosjektressurser og til å fylle midlertidige behov i ledige stillinger. Konsulentene er fleksible, forstår raskt hva oppgavene består av og er flinke til å jobbe med organisasjonen og motivere interne medarbeidere til å yte litt ekstra. Samtidig står de på og leverer konsistent gode resultater. Vi har gjennom de siste 3,5 årene bygget opp et tillitsforhold sammen med Consorti som er av stor verdi for Telenor Eiendom."
    Johanne MeløDirektør Internasjonal avdeling - Telenor Eiendom

Navnet Consorti stammer fra det latinske Consort som betyr partner og en man deler noe med. For Consorti er partnerskap og gjensidig nytte helt sentralt i utøvelsen av vår virksomhet.

Våre konsulenter har mange års erfaring fra ledende stillinger i tunge økonomifunksjoner og kan raskt gå inn og fylle krevende roller i nye omgivelser. Vi er opptatt av å løse kundens behov på en best mulig måte og er selvdrevne med høy gjennomføringsevne. Vi har spesialisert oss på å hjelpe til når behovet oppstår og blir hos kunden så lenge behovet er der.

VÅRE TJENESTER

Management for hire

Consorti tilbyr tjenester innen Management for hire. Våre erfarne konsulenter kan løse alle typer midlertidige behov for bistand innenfor økonomi, regnskap og finans.

Innkjøps- og forhandlingsledelse

Consorti har sterk kompetanse innen innkjøpsprosesser og forhandlingsledelse. Vi hjelper deg med å oppnå konkurransefortrinn og effektiv kostnadskontroll gjennom en fokusert og målrettet tilnærming.

Kurs og opplæring

Consorti tilbyr skreddersydde kurs og opplæringsaktiviteter innenfor økonomi, regnskap og finans. Kursene legges på nivåer tilpasset målgruppene og kommer med kursdokumentasjon.

Consorti økonomipartner

Consorti tilbyr økonomisjefer til leie for små og mellomstore bedrifter med behov for å styrke økonomifunksjonen uten å ville gå til fast ansettelse. Vi har erfarne økonomer som kostnadseffektivt hjelper deg med økonomistyringen skreddersydd for dine behov.